ข่าวภายในองค์กร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหว้า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหว้า เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศประธานกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ๔/๒๕๕๘ รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ รายละเอียดเพิ่มเติม
ทะเบียนทำเนียบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหว้า และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาหว้า พร้อมหมายเลขติดต่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อให้การดูเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาหว้า ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ โปรดใช้โปรแกรม Fire Fox หรือโปรแกรม Google Chrome ในการดูเว็บไซต์นะครับ
เทศบาลตำบลนาหว้า ได้เปิดใช้โดเมนเนมเป็นแบบภาษาไทยอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าสู่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์องค์กรครับ โดยใช้ชื่อว่า http://เทศบาลตำบลนาหว้า.รัฐบาล.ไทย
หน่วยงานราชการสามารถดาวน์โหลดรูปแบบตัวหนังสือมาตรฐานสำหรับหน่วยงานราชการโดยตรงที่นี้ครับ เชิญดาวน์โหลดได้เลยครับ ดาวน์โหลดครับ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2017 เวลา 08:43 น.