ทรงพระเจริญ


คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ

รวมภาพกิจกรรม

กรุณาเข้าสู่ระบบส่วนผู้ดูแลระบบ


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
สำนักปลัดเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 


นางกมลทิพย์  วงษ์แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 นางปัทมา  เคนไชยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวนิตยา  วะชุม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายเชษฐา  วะลับ
นิติกร

นายสุขใส  น้อยนาง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางปรมัศวร์  อุปละ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

จ่าเอกปิยะพนธ์  ปั่นกิ่ง
เจ้าพนักงานทะเบียน

นางประภากร  กุลวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธวัชชัย ยุงไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางพรพรรณ  นาโควงค์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวทิพยา  โพธิ์ละคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเดชา  อินอุเทน
ลูกจ้างประจำ

นายวัฒนา  วะสาร
ลูกจ้างประจำ

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 11:38 น.