ทรงพระเจริญ


คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ

รวมภาพกิจกรรม

กรุณาเข้าสู่ระบบส่วนผู้ดูแลระบบ


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
ต้อนรับคณะตรวจนิเทศงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อปท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ต้อนรับคณะทำงานตรวจนิเทศงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม